ALBUM ẢNH: Đèn pha led INEZ5 100W~1020W


ALBUM ẢNH »

Đèn pha led INEZ5 100W~1020W | HAPULICO INDUSTRY | Brand Litec®


Đèn pha led 100W 115W 130W INEZ5-3M48 max 130W

Đèn pha led 100W 115W 130W INEZ5-3M48 max 130W

Đèn pha led INEZ5 100W 115W 130W

✔ Chipleds LUMILEDS: Ánh sáng 3000K(warm white), 4000K(neutral white), 5700K(daylight)

✔ Lập trình DIM tiết giảm công suất độc lập tại đèn, kèm cổng điều khiển DIM 0~10V/PWM

✔ Cấu trúc thân vỏ bằng nhôm gia công áp lực cao. Giá đỡ thép mạ kẽm nhúng nóng

✔ Kích thước bao 430 x 350 x 120mm

✔ Điện áp input dải rộng 110~227VAC 50/60Hz

✔ Cấp bảo vệ: IP67; IK08; Class-I

Đèn pha led 140W 150W 160W INEZ5-4M48 max 173W

Đèn pha led 140W 150W 160W INEZ5-4M48 max 173W

Đèn pha led 140W 150W 160W

✔ Chipleds LUMILEDS: Ánh sáng 3000K(warm white), 4000K(neutral white), 5700K(daylight)

✔ Lập trình DIM tiết giảm công suất độc lập tại đèn, kèm cổng điều khiển DIM 0~10V/PWM

✔ Cấu trúc thân vỏ bằng nhôm gia công áp lực cao. Giá đỡ thép mạ kẽm nhúng nóng

✔ Kích thước bao 510 x 350 x 120mm

✔ Điện áp input dải rộng 110~227VAC 50/60Hz

✔ Cấp bảo vệ: IP67; IK08; Class-I

Đèn pha led 165W 180W 200W 215W INEZ5-5M48 max 215W

Đèn pha led 165W 180W 200W 215W INEZ5-5M48 max 215W

Đèn pha led 165W 180W 200W 215W

✔ Chipleds LUMILEDS: Ánh sáng 3000K(warm white), 4000K(neutral white), 5700K(daylight)

✔ Lập trình DIM tiết giảm công suất độc lập tại đèn, kèm cổng điều khiển DIM 0~10V/PWM

✔ Cấu trúc thân vỏ bằng nhôm gia công áp lực cao. Giá đỡ thép mạ kẽm nhúng nóng

✔ Kích thước bao 590 x 350 x 120mm

✔ Điện áp input dải rộng 110~227VAC 50/60Hz

✔ Cấp bảo vệ: IP67; IK08; Class-I

Đèn pha led 200W 215W 230W 250W INEZ5-6M48 max 260W

Đèn pha led 200W 215W 230W 250W INEZ5-6M48 max 260W

Đèn pha led 200W 215W 230W 250W

✔ Chipleds LUMILEDS: Ánh sáng 3000K(warm white), 4000K(neutral white), 5700K(daylight)

✔ Lập trình DIM tiết giảm công suất độc lập tại đèn, kèm cổng điều khiển DIM 0~10V/PWM

✔ Cấu trúc thân vỏ bằng nhôm gia công áp lực cao. Giá đỡ thép mạ kẽm nhúng nóng

✔ Kích thước bao 670 x 350 x 120mm

✔ Điện áp input dải rộng 110~227VAC 50/60Hz

✔ Cấp bảo vệ: IP67; IK08; Class-I

Đèn pha led 240W 260W 280W 300W INEZ5-7M48 max 300W

Đèn pha led 240W 260W 280W 300W INEZ5-7M48 max 300W

Đèn pha led 240W 260W 280W 300W

✔ Chipleds LUMILEDS: Ánh sáng 3000K(warm white), 4000K(neutral white), 5700K(daylight)

✔ Lập trình DIM tiết giảm công suất độc lập tại đèn, kèm cổng điều khiển DIM 0~10V/PWM

✔ Cấu trúc thân vỏ bằng nhôm gia công áp lực cao. Giá đỡ thép mạ kẽm nhúng nóng

✔ Kích thước bao 750 x 350 x 120mm

✔ Điện áp input dải rộng 110~227VAC 50/60Hz

✔ Cấp bảo vệ: IP67; IK08; Class-I

Đèn pha led 270W 290W 300W 340W INEZ5-8M48 max 340W

Đèn pha led 270W 290W 300W 340W INEZ5-8M48 max 340W

Đèn pha led 270W 290W 300W 340W

✔ Chipleds LUMILEDS: Ánh sáng 3000K(warm white), 4000K(neutral white), 5700K(daylight)

✔ Lập trình DIM tiết giảm công suất độc lập tại đèn, kèm cổng điều khiển DIM 0~10V/PWM

✔ Cấu trúc thân vỏ bằng nhôm gia công áp lực cao. Giá đỡ thép mạ kẽm nhúng nóng

✔ Kích thước bao 830 x 350 x 120mm

✔ Điện áp input dải rộng 110~227VAC 50/60Hz

✔ Cấp bảo vệ: IP67; IK08; Class-I

Đèn pha led 500W 540W 600W 680W INEZ5-D8M48F max 680W

Đèn pha led 500W 540W 600W 680W INEZ5-D8M48F max 680W

Đèn pha led 500W 540W 600W 680W

✔ Chipleds LUMILEDS: Ánh sáng 3000K(warm white), 4000K(neutral white), 5700K(daylight)

✔ Lập trình DIM tiết giảm công suất độc lập tại đèn, kèm cổng điều khiển DIM 0~10V/PWM

✔ Cấu trúc thân vỏ bằng nhôm gia công áp lực cao. Giá đỡ thép mạ kẽm nhúng nóng

✔ Kích thước bao 880 x 720 x 220mm

✔ Điện áp input dải rộng 110~227VAC 50/60Hz

✔ Cấp bảo vệ: IP67; IK08; Class-I

Đèn pha led 900W 960W 1000W 1020W INEZ5-T8M48R

Đèn pha led 900W 960W 1000W 1020W INEZ5-T8M48R

Đèn pha led 900W 960W 1000W 1020W

✔ Chipleds LUMILEDS: Ánh sáng 3000K(warm white), 4000K(neutral white), 5700K(daylight)

✔ Lập trình DIM tiết giảm công suất độc lập tại đèn, kèm cổng điều khiển DIM 0~10V/PWM

✔ Cấu trúc thân vỏ bằng nhôm gia công áp lực cao. Giá đỡ thép mạ kẽm nhúng nóng

✔ Kích thước bao 882 x 1160 x 230mm

✔ Điện áp input dải rộng 110~227VAC 50/60Hz

✔ Cấp bảo vệ: IP67; IK08; Class-I