Quan hệ cổ đông


Quan hệ cổ đông

Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico - Hapulico Industry

Prev
1
2
3
Next

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (Last updated @ 11h:15, 13/04/2019)

Hợp đồng kiểm toán 2018 (Last updated @ 10h:48, 23/11/2018)

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng 2018 (Last updated @ 17h:26, 28/07/2018)

Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ năm 2018 (Last updated @ 08h:33, 21/05/2018)

Báo cáo thường niên năm 2017 (Last updated @ 15h:53, 05/05/2018)

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (Last updated @ 08h:59, 02/05/2018)

BCTC đã KT năm 2017 (Last updated @ 10h:16, 06/04/2018)

Thông báo mời họp Đại cổ đồng thường niên 2017 (Last updated @ 09h:51, 07/05/2017)

HĐQT Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, được tổ chức bắt đầu vào hồi 7h30 thứ sáu ngày 06/5/2016... (Last updated @ 16h:27, 25/04/2016)

HĐQT Công ty cổ phần công nghiệp Hapulico trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, được tổ chức bắt đầu vào hồi 7h30 thứ năm ngày 28/5/2015... (Last updated @ 10h:59, 12/05/2015)


Chuyên mục khác

 
Relevant Links: | litec.vn | hapulico.vn