Tham khảo tiêu chuẩn


Tham khảo tiêu chuẩn

Tham khảo tài liệu các tiêu chuẩn chuyên ngành trong lĩnh vực thiết bị chiếu sáng công cộng...


PHÉP ĐO ĐIỆN VÀ QUANG CHO CÁC SẢN PHẨM CHIẾU SÁNG RẮN

PHÉP ĐO ĐIỆN VÀ QUANG CHO CÁC SẢN PHẨM CHIẾU SÁNG RẮN (Last updated @ 10h:42, 08/09/2018)


TIÊU CHUẨN ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ TCVN 7722-2-3:2007 (IEC 60598-2-3:2002)

TIÊU CHUẨN ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ TCVN 7722-2-3:2007 (IEC 60598-2-3:2002) (Last updated @ 14h:29, 07/09/2018)


CẤP BỀN BU LÔNG THEO TCVN 1916 - 1995

Tiêu chuẩn TCVN 1916 - 1995 áp dụng cho bu lông, vít, vít cấy và đai ốc, có ren hệ mét theo TCVN 2248 - 77 với đường kính ren từ 1 đến 48 mm. (Last updated @ 15h:48, 07/12/2017)


PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐỘ DUY TRÌ QUANG THÔNG CỦA CÁC NGUỒN SÁNG LED

PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐỘ DUY TRÌ QUANG THÔNG CỦA CÁC NGUỒN SÁNG LED (Last updated @ 08h:59, 20/11/2017)


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH CHIẾU SÁNG

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH CHIẾU SÁNG (Last updated @ 12h:29, 25/10/2017)


CẤP BẢO VỆ IK - Tiêu chuẩn Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (Mã IK)

CẤP BẢO VỆ IK - Tiêu chuẩn Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (Mã IK) (Last updated @ 08h:27, 16/10/2017)

Tiêu chuẩn EN 62262:2002 | IEC 62262:2002


TIÊU CHUẨN LỚP PHỦ MẠ KẼM NHÚNG NÓNG TCVN 5408:2007 (ISO 01461:1999)

TIÊU CHUẨN LỚP PHỦ MẠ KẼM NHÚNG NÓNG TCVN 5408:2007 (ISO 01461:1999) (Last updated @ 10h:49, 15/10/2017)


TIÊU CHUẨN BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ (DRIVER LED) DÙNG CHO MODULE LED

TIÊU CHUẨN BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ (DRIVER LED) DÙNG CHO MODULE LED (Last updated @ 13h:44, 14/10/2017)


TIÊU CHUẨN ĐÈN PHA TCVN 7722-2-5:2007 (IEC 60598-2-5:1998)

TIÊU CHUẨN ĐÈN PHA TCVN 7722-2-5:2007 (IEC 60598-2-5:1998) (Last updated @ 18h:06, 13/10/2017)


TIÊU CHUẨN ĐÈN LED TCVN 10885-2-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014)

TIÊU CHUẨN ĐÈN LED TCVN 10885-2-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014) (Last updated @ 10h:18, 13/10/2017)


MODULE LED DÙNG CHO CHIẾU SÁNG THÔNG DỤNG

MODULE LED DÙNG CHO CHIẾU SÁNG THÔNG DỤNG (Last updated @ 11h:40, 08/10/2017)


TCVN 7722-1 YÊU CẦU CHUNG VÀ CÁC THỬ NGHIỆM ĐÈN ĐIỆN

TCVN 7722-1 YÊU CẦU CHUNG VÀ CÁC THỬ NGHIỆM ĐÈN ĐIỆN (Last updated @ 10h:52, 08/10/2017)


CẤP BẢO VỆ IP - Tiêu chuẩn Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (Mã IP)

CẤP BẢO VỆ IP - Tiêu chuẩn Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (Mã IP) (Last updated @ 17h:33, 07/10/2017)