Cột cờ

Cột cờ

Kiểu dáng côn liên tục, đẹp tinh tế. Chiều cao theo yêu cầu của khách hàng, sản phẩm bằng thép xử lý bề mặt sơn trang trí hoặc bằng thép không gỉ đánh bóng...

 

 Mã hiệu
Sản phẩm

Chiều cao
(mét)

 Đường kính
đỉnh cột (mm)

Đường kính
đáy cột (mm)

Kích thước
lá cờ (mét)

 FLP6

6

68

130

1,50 x 1,00

 FLP7

7

68

142

1,50 x 1,00

 FLP8

8

68

152

1,80 x 1,20

 FLP9

9

85

180

2,40 x 1,60

 FLP10

10

85

190

2,40 x 1,60

 FLP11

11

86

200

3,00 x 2,00

 FLP12

12

86

212

3,00 x 2,00

 FLP13

13

100

236

3,60 x 2,40

 FLP14

14

100

247

3,60 x 2,40

 FLP15

15

100

257

3,60 x 2,40

 FLP16

16

100

268

4,50 x 3,00

 FLP17

17

100

278

4,50 x 3,00

 FLP18

18

120

310

4,50 x 3,00

 FLP19

19

120

320

5,40 x 3,60

 FLP20

20

120

330

5,40 x 3,60

 

Relevant Links: | litec.vn | hapulico.vn