Cột đèn chiếu sáng CMD | Trụ đèn CMD lắp cần đèn đơn vươn 3m

Cột đèn chiếu sáng công cộng CMD

Cột đèn đường phố lắp cần đèn đơn có độ vươn xa 3 mét sử dụng thích hợp cho những đường phố có nhiều cây xanh. Thân cột bát giác hoặc tròn côn mạ nhúng kẽm nóng.


 

Relevant Links: | litec.vn | hapulico.vn