Cột đèn chiếu sáng kiểu 3D trên đảo St.Patrick ở Island


Vào năm 2015 một tác phẩm nghệ thuật công cộng cao tới 24m có tiêu đề là BLOOM thiết kế bởi nghệ sĩ Michel de Broin với chất liệu chính là cột đèn chiếu sáng đã được lắp dựng trong công viên trên đảo St.Patrick phía bên bờ sông BOW, nó có hình dạng khá lạ mắt và kích thước lớn đủ để tạo được ấn tượng với khách thăm. Đã có nhiều bình luận cố hình dung xem là nó giống cái gì? Xem ra thì ý kiến nhận xét nó làm cho ta gợi nhớ về mô hình khuôn mẫu của một phân tử đã được học từ hồi bé là nhận được nhiều "like" hơn cả...

cột đèn chiếu sáng 3D trên đảo St.Patrick cột đèn chiếu sáng 3D trên đảo St.Patrick cột đèn chiếu sáng 3D trên đảo St.Patrick cột đèn chiếu sáng 3D trên đảo St.Patrick cột đèn chiếu sáng 3D trên đảo St.Patrick