Thông báo phát phát hành cổ phiếu ra công chúng - 2013


Công ty cổ phần công nghiệp HAPULICO thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số: 40/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 05/9/2013). Chi tiết của thông báo mời quý vị xem tại đây