T/B mời họp ĐHĐCĐ 2015


Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015


                   

Kính gửi: Quý vị cổ đông
                             
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp HAPULICO trân trọng kính mời Quý vị đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, cụ thể như sau:
           
1. Thời gian: 7h30, thứ năm, ngày 28 tháng 05 năm 2015.
           
2. Địa điểm: Hội trường tầng 10 thư viện Đại học Bách khoa Hà Nội, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
                  
3. Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần công nghiệp HAPULICO theo danh sách người sở hữu chốt ngày 29/04/2015.
                  
4. Nội dung chính của Đại hội

- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2014 của HĐQT, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả hoạt động SXKD năm 2014, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.

- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2014, nhiệm vụ hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát Công ty

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và dự trù phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung sau: Lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015; Thực hiện một số nội dung thay đổi của điều lệ công ty, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục pháp lý khác cho phù hợp khi có sự thay đổi của: pháp luật, luật doanh nghiệp, các quy định khác của Nhà nước.

- Thông qua những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
                      
5. Tài liệu đại hội: Nội dung chương trình đại hội Quý vị có thể tải về tại đây     
                    
                 
6. Thời gian đăng ký:

- Đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2015, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp tại Văn phòng đại diện của Công ty tại Hà Nội (người nhận là cô Trần Ngọc Dung - nhân viên VPĐD) trước 16h ngày 26/05/2015 theo địa chỉ:

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HAPULICO

Tầng 18, tòa nhà CENTER BULIDING (Hapulico Complex).

Số 1 - Nguyễn Huy Tưởng - phường Thanh Xuân Trung - quận Thanh Xuân - Thành phố HÀ NỘI

- Khi tham dự Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND (hoặc hộ chiếu), thông báo mời họp (bản gốc), Giấy ủy quyền (bản gốc nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tham dự Đại hội.
                    
Trân trọng kính mời!
                           
                           
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Hậu Phượng