T/B mời họp ĐHĐCĐ 2016


Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016


                   

Kính gửi: Quý vị cổ đông
                             
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp HAPULICO trân trọng kính mời Quý vị đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, cụ thể như sau:
           
1. Thời gian: 7h30, thứ sáu, ngày 06 tháng 05 năm 2016.
           
2. Địa điểm: Hội trường tầng 10 thư viện Đại học Bách khoa Hà Nội, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
                  
3. Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần công nghiệp HAPULICO theo danh sách người sở hữu chốt ngày 22/04/2016.
                  
4. Nội dung chính của Đại hội

- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 của HĐQT, báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.

- Thông qua báo cáo năm 2015 của Ban kiểm soát Công ty

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự trù phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Thông qua những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

                       
5. Tài liệu đại hội: Nội dung chương trình đại hội Quý vị có thể tải về tại đây     
                    
                 
6. Thời gian đăng ký:

- Đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp tại Văn phòng đại diện của Công ty tại Hà Nội (người nhận là cô Trần Ngọc Dung - nhân viên VPĐD) trước 16h ngày 04/ tháng 5/2016 theo địa chỉ:

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HAPULICO

Tầng 18, tòa nhà CENTER BULIDING (Hapulico Complex).

Số 1 - Nguyễn Huy Tưởng - phường Thanh Xuân Trung - quận Thanh Xuân - Thành phố HÀ NỘI

Số điện thoại: (04)62879696 hoặc (04)62759696

- Khi tham dự Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND (hoặc hộ chiếu), thông báo mời họp (bản gốc), Giấy ủy quyền (bản gốc nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tham dự Đại hội.
                    
Trân trọng kính mời!
                           
                           
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Hậu Phượng