T/B mời họp ĐHĐCĐ 2017


Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên 2017


 

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

 

Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Quý cổ đông................................................................................................                   Mã cổ đông: ............

Địa chỉ: ...........................................................................................................................................................................

Số CMND/ĐKKD: ..........................................................................................................................................................

Số lượng cổ phiếu sở hữu: .................... cổ phần

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp HAPULICO trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

 

1. Thời gian: 7h30 ngày 19 tháng 5 năm 2017.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 10 thư viện Tạ Quang Bửu - Đại học Bách khoa Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

3. Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần công nghiệp HAPULICO theo danh sách người sở hữu chốt ngày 28/04/2017.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2016 của HĐQT Công ty, báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, nhiệm kỳ 2017-2021 của Công ty.

- Thông qua báo cáo năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2016 của Ban kiểm soát Công ty.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, dự trù phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

- Bầu các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017-2021 của Công ty.

- Thông qua những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

5. Tài liệu phục vụ đại hội:

* Mẫu thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐH

* Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

* Dự thảo quy chế ĐHĐCĐ 2017

* Phiếu xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2017

* Dự thảo báo cáo, tờ trình và nghị quyết đại hội

* Dự thảo thể lệ biểu quyết các vấn đề theo tờ trình và thể lệ bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

* Thông báo về việc tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

* Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021

* Mẫu bộ hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử của các ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS của Công ty nhiệm kỳ 2017-2021

* Cập nhật mới danh sách ứng viên...

6. Thời gian đăng ký:

- Quý cổ đông có thể đăng ký tham dự Đại hội tại các bàn đón tiếp cổ đông tại cửa hội trường trước lúc khai mạc Đại hội hoặc gửi phiếu xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Văn phòng đại diện của Công ty tại Thành phố Hà Nội (Người nhận: Cô Lê Thị Tú nhân viên VPĐD) trước 16h00 ngày 16/05/2017 theo địa chỉ:

                         VPĐD Công ty cổ phần công nghiệp HAPULICO

                         Tầng 18, tòa nhà Center Building (Hapulico Complex), số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

                          Điện thoại: 04.62879696; 04.62759696           Fax: 04.63279696

- Khi đến dự Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND(Thẻ căn cước) hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp (Bản gốc), Giấy ủy quyền (Bản gốc, nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tham dự Đại hội.

 

Trân trọng kính mời.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Trần Hậu Phượng