Cột đèn chiếu sáng | Cột đèn CMD cần đèn đơn vươn 3m

Cột đèn chiếu sáng công cộng CMD

Cột đèn đường phố lắp cần đèn đơn có độ vươn xa 3 mét sử dụng thích hợp cho những đường phố có nhiều cây xanh. Thân cột bát giác hoặc tròn côn mạ nhúng kẽm nóng.

lastone    nextone