CỘT ĐÈN CHIẾU SÁNG | Cột đèn 7M, 8M, 9M, 10M lắp cần vươn 3M

Cột đèn chiếu sáng đường phố CMK

Cột đèn đường phố lắp cần đèn kép có độ vươn xa 3 mét sử dụng thích hợp cho những tuyến đường có nhiều cây xanh. Thân cột tròn côn hoặc bát giác mạ nhúng kẽm nóng.

lastone