Đèn INDU

Đèn INDU

Là lựa chọn tối ưu khi chiếu sáng các đường nhỏ. Thân đèn bằng SMC ép đúc. Kính đèn bằng nhựa PC ép phun. Công suất 36~150W, IP65,ClassII.


Đèn INDU