HTML Sitemap

Last updated: Fri, 20 Apr 2018 10:00:05 AM

Homepage


* HAPULICO INDUSTRY


* Cột thép côn mạ kẽm nhúng nóng


Cột đèn chiếu sáng | Cột thép chiếu sáng | Trụ đèn cao áp

> Bảng giá Cột đèn chiếu sáng

* Cột đèn chiếu sáng đường phố công cộng

> Giá bán Cột đèn chiếu sáng đường phố công cộng các loại

* Cột đèn chiếu sáng bát giác liền cần BGC

> Giá bán Cột đèn chiếu sáng bát giác liền cần BGC

* Cột đèn chiếu sáng bát giác rời cần BG-D78

> Giá bán Cột đèn chiếu sáng bát giác rời cần BG-D78

* Cột đèn chiếu sáng tròn côn rời cần TC-D78

> Giá bán Cột đèn chiếu sáng tròn côn rời cần TC-D78

* Cột đèn chiếu sáng tròn côn liền cần TCC

> Giá bán Cột đèn chiếu sáng tròn côn liền cần TCC

* Cột đèn cao áp cần cánh buồm đơn CBD

> Giá bán Cột đèn cao áp cần cánh buồm đơn CBD

* Cột đèn cao áp cần cánh buồm kép CBK

> Giá bán Cột đèn cao áp cần cánh buồm kép CBK

* Cột bát giác 14m - Cột BG14m

> Giá bán Cột bát giác 14m - Cột BG14m

* Cột đèn pha 17m - Cột DG17m

> Giá bán Cột đèn pha 17m - Cột DG17m

* Cột đèn chiếu sáng công cộng CMD

> Giá bán Cột đèn chiếu sáng công cộng CMD

* Cột đèn chiếu sáng đường phố CMK

> Giá bán Cột đèn chiếu sáng đường phố CMK


CỘT GIÀN ĐÈN NÂNG HẠ | TRỤ GIÀN ĐÈN NÂNG HẠ | HighMast Poles

> Bảng giá Cột giàn đèn nâng hạ

* Cột đèn nâng hạ

> Giá bán Cột đèn nâng hạ các loại

* Cột giàn đèn nâng hạ NH-GLOBAL

> Giá bán Cột giàn đèn nâng hạ NH-GLOBAL

* Trụ đèn nâng hạ NH-PETAL

> Giá bán Trụ đèn nâng hạ NH-PETAL

* Cột đèn nâng hạ NH-TULIP

> Giá bán Cột đèn nâng hạ NH-TULIP

* Cột đèn nâng hạ NH-DOME

> Giá bán Cột đèn nâng hạ NH-DOME

* Trụ giàn đèn nâng hạ NH-FOCAL

> Giá bán Trụ giàn đèn nâng hạ NH-FOCAL

* Cột giàn đèn nâng hạ NH-BASIC

> Giá bán Cột giàn đèn nâng hạ NH-BASIC


Trụ thép điện lực | Cột thép ống đơn thân | HAPULICO LITEC

> Bảng giá Cột thép điện lực

* Cột thép điện lực thân đơn

> Giá bán Cột thép điện lực thân đơn

* Cột điện trung và cao thế

> Giá bán Cột điện trung và cao thế

* Cột điện phân phối

> Giá bán Cột điện phân phối

* Cột điện hạ thế

> Giá bán Cột điện hạ thế

* Trụ thép điện lực thân đơn

> Giá bán Trụ thép điện lực thân đơn


* Cột Anten Monopoles


Trụ đèn THGT | Cột đèn tín hiệu giao thông | Cột camera

> Bảng giá Cột tín hiệu giao thông

* Cột THGT BG6,2m W3~4

> Giá bán Cột THGT BG6,2m W3~4

* Cột THGT BG6,2 W5~7

> Giá bán Cột THGT BG6,2 W5~7

* Cột THGT DG6,2 W8~10

> Giá bán Cột THGT DG6,2 W8~10

* Cột THGT BG2,6~3,9m

> Giá bán Cột THGT BG2,6~3,9m

* Cột đèn THGT DG6,2 W8~10


* Đèn chiếu sáng công cộng


ĐÈN ĐƯỜNG CAO ÁP | ĐÈN CAO ÁP CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ CÔNG CỘNG

> Bảng giá Đèn đường cao áp

* Đèn MASTER

> Giá bán Đèn MASTER

* Đèn RAINBOW

> Giá bán Đèn RAINBOW

* Đèn VEGA

> Giá bán Đèn VEGA

* Đèn INDU

> Giá bán Đèn INDU

* Đèn Maccot

> Giá bán Đèn Maccot

* Đèn CARA

> Giá bán Đèn CARA

* Đèn chiếu sáng đường phố

> Giá bán Đèn chiếu sáng đường phố

* Đèn đường cao áp EMILY 150W 250W 400W

> Giá bán Đèn đường cao áp EMILY 150W 250W 400W

* Đèn đường phố CLARE 150W 250W 400W

> Giá bán Đèn đường phố CLARE 150W 250W 400W

* Đèn đường cao áp ANITA 150W 250W 400W

> Giá bán Đèn đường cao áp ANITA 150W 250W 400W

* Đèn cao áp đường phố DORIS 150W 250W 400W

> Giá bán Đèn cao áp đường phố DORIS 150W 250W 400W

* Đèn GRETA 150W 250W

* Đèn đường phố MARLA 150W 250W 400W

> Giá bán Đèn đường phố MARLA 150W 250W 400W

* Đèn cao áp công cộng TANYA 70W 150W 250W

> Giá bán Đèn cao áp công cộng TANYA 70W 150W 250W

* Đèn cao áp công cộng KAYLA 70W 150W 250W

> Giá bán Đèn cao áp công cộng KAYLA 70W 150W 250W

* Đèn đường phố FLORA 70W 150W 250W

> Giá bán Đèn đường phố FLORA 70W 150W 250W

* Đèn cao áp chiếu sáng đường phố công cộng

> Giá bán Đèn cao áp chiếu sáng đường phố công cộng các loại


Đèn pha cao áp metal sodium 250W, 400W, 1000W | Brand Litec

> Bảng giá Đèn pha cao áp

* Đèn pha

> Giá bán Đèn pha

* Đèn pha chiếu sâu DEBRA 1000W 2000W

> Giá bán Đèn pha chiếu sâu DEBRA 1000W 2000W

* Đèn pha cao áp VENUS 1000W 2000W

> Giá bán Đèn pha cao áp VENUS 1000W 2000W

* Đèn pha PHEBUS

> Giá bán Đèn pha PHEBUS

* Đèn pha P02

> Giá bán Đèn pha P02

* Đèn pha P11

> Giá bán Đèn pha P11

* Đèn pha P08

> Giá bán Đèn pha P08

* Đèn pha cao áp KENZA 1000W

> Giá bán Đèn pha cao áp KENZA 1000W

* Đèn pha cao áp ZELMA 150W 250W 400W

> Giá bán Đèn pha cao áp ZELMA 150W 250W 400W

* Đèn pha cao áp TRACY 150W 250W 400W

> Giá bán Đèn pha cao áp TRACY 150W 250W 400W

* Đèn pha HAZEL 150W 250W 400W

> Giá bán Đèn pha HAZEL 150W 250W 400W

* Đèn pha chiếu xa BERYL 1000W

> Giá bán Đèn pha chiếu xa BERYL 1000W

* Đèn pha metal CAREY 1000W 2000W

> Giá bán Đèn pha metal CAREY 1000W 2000W

* Đèn pha cao áp Sodium và Metal Halide

> Giá bán Đèn pha cao áp Sodium và Metal Halide các loại


Cột đèn pha | Trụ đèn sân bóng đá | HAPULICO INDUSTRY.,JSC

> Bảng giá Cột đèn pha

* Cột 14~17mét

> Giá bán Cột 14~17mét

* Cột đèn pha lắp giàn đèn cố định

> Giá bán Cột đèn pha lắp giàn đèn cố định

* Cột đèn pha lắp lọng trang trí

> Giá bán Cột đèn pha lắp lọng trang trí

* Cột đèn sân vận động

> Giá bán Cột đèn sân vận động

* Cột bát giác 14m

> Giá bán Cột bát giác 14m

* Cột đa giác 17m DG17...


Cột thép thân đơn cho các ứng dụng khác

> Bảng giá Cột thép thân đơn cho các ứng dụng khác

* Cột cờ

> Giá bán Cột cờ

* Các loại cột khác...

> Giá bán Các loại cột khác...


Cột đèn thân thép kẻ xoắn & kẻ thẳng côn | HAPULICO INDUSTRY

> Bảng giá Cột đèn thân xoắn

* Cột RTC - Cột kẻ thẳng liền cần

> Giá bán Cột RTC - Cột kẻ thẳng liền cần

* Cột kẻ thẳng rời cần: Cột RT-D78

> Giá bán Cột kẻ thẳng rời cần: Cột RT-D78

* Cột kẻ xoắn cần rời: Cột RX-D78

> Giá bán Cột kẻ xoắn cần rời: Cột RX-D78

* Cột RXC - Cột kẻ xoắn liền cần

> Giá bán Cột RXC - Cột kẻ xoắn liền cần


ĐÈN ĐƯỜNG LED | ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ | HAPULICO INDUSTRY

> Bảng giá ĐÈN ĐƯỜNG LED

* Đèn led đường phố MONICA-LED

> Giá bán Đèn led đường phố MONICA-LED

* Đèn đường phố led ANITA

> Giá bán Đèn đường phố led ANITA

* Đèn đường LED - Đèn GRACE

> Giá bán Đèn đường LED - Đèn GRACE

* Đèn led đường phố Haley-LED

> Giá bán Đèn led đường phố Haley-LED

* Đèn led đường phố TARA LED

> Giá bán Đèn led đường phố TARA LED

* Đèn Nora-LED chiếu sáng đường dạo

> Giá bán Đèn Nora-LED chiếu sáng đường dạo

* Đèn led chiếu sáng đường phố công cộng

> Giá bán Đèn led chiếu sáng đường phố công cộng các loại

* Đèn đường led

> Giá bán Đèn đường led các loại

* Đèn led ngõ xóm SHARI-LED

> Giá bán Đèn led ngõ xóm SHARI-LED


Cột đèn sân vườn | Trụ đèn sân vườn | Cột đèn chùm

> Bảng giá Cột đèn sân vườn

* Cột đèn chiếu sáng sân vườn

> Giá bán Cột đèn chiếu sáng sân vườn các loại

* Cột đèn sân vườn BAMBOO LT01

> Giá bán Cột đèn sân vườn BAMBOO LT01

* Cột đèn sân vườn PINE LT03

> Giá bán Cột đèn sân vườn PINE LT03

* Cột đèn sân vườn DC05B LT05

> Giá bán Cột đèn sân vườn DC05B LT05

* Cột đèn sân vườn DC06 LT06

> Giá bán Cột đèn sân vườn DC06 LT06

* Cột đèn sân vườn BANIAN LT07

> Giá bán Cột đèn sân vườn BANIAN LT07

* Cột đèn sân vườn NOUVO LT04

> Giá bán Cột đèn sân vườn NOUVO LT04


Cột đèn trang trí | Trụ đèn trang trí | HAPULICO INDUSTRY

> Bảng giá Cột đèn trang trí

* Cột đèn trang trí Arlequin

> Giá bán Cột đèn trang trí Arlequin

* Cột đèn trang trí DC20

> Giá bán Cột đèn trang trí DC20

* Cột đèn trang trí DC10L

> Giá bán Cột đèn trang trí DC10L

* Cột đèn trang trí DC10S

> Giá bán Cột đèn trang trí DC10S


Đèn đường led INEZ7 dimmable | HAPULICO INDUSTRY.,JSC

> Bảng giá Đèn đường led INEZ7

* Đèn đường led Inez7-3M36C 75W power led

> Giá bán Đèn đường led Inez7-3M36C 75W power led

* Đèn đường led Inez7-4M36C 100W power led

> Giá bán Đèn đường led Inez7-4M36C 100W power led

* Đèn đường led Inez7-5M36C 125W power led

> Giá bán Đèn đường led Inez7-5M36C 125W power led

* Đèn đường led Inez7-6M36C 150W power led

> Giá bán Đèn đường led Inez7-6M36C 150W power led

* Đèn led chiếu sáng đường Inez7-7M36C 175W power led

> Giá bán Đèn led chiếu sáng đường Inez7-7M36C 175W power led

* Đèn led chiếu sáng đường Inez7-8M36C 200W power led

> Giá bán Đèn led chiếu sáng đường Inez7-8M36C 200W power led

* Đèn led chiếu sáng đường Inez7-4M48R 120W power led

> Giá bán Đèn led chiếu sáng đường Inez7-4M48R 120W power led

* Đèn led chiếu sáng đường Inez7-4M48R 135W power led

> Giá bán Đèn led chiếu sáng đường Inez7-4M48R 135W power led

* Đèn Inez7-7M48R 235W power led

> Giá bán Đèn Inez7-7M48R 235W power led

* Đèn Inez7-6M48R 200W power led

> Giá bán Đèn Inez7-6M48R 200W power led

* Đèn led Inez7

> Giá bán Đèn led Inez7 các loại


Đèn led chiếu sáng đường phố | Đèn INEZ8 | HAPULICO INDUSTRY

> Bảng giá Đèn led chiếu sáng đường phố INEZ8

* Đèn led đường phố INEZ8 3M36-105NW75 max 85W

> Giá bán Đèn led đường phố INEZ8 3M36-105NW75 max 85W

* Đèn led INEZ8 4M36-140NW100 max 110W

> Giá bán Đèn led INEZ8 4M36-140NW100 max 110W

* Đèn led đường phố INEZ8 5M36-175NW125 max 140W

> Giá bán Đèn led đường phố INEZ8 5M36-175NW125 max 140W

* Đèn led đường phố INEZ8 6M36-210NW150 max 164W

> Giá bán Đèn led đường phố INEZ8 6M36-210NW150 max 164W

* Đèn led đường phố INEZ8 4M48-190NW134 max 150W

> Giá bán Đèn led đường phố INEZ8 4M48-190NW134 max 150W

* Đèn led đường phố INEZ8 3M48-143NW100 max 115W

> Giá bán Đèn led đường phố INEZ8 3M48-143NW100 max 115W

* Đèn led INEZ8 5M48-214NW150 max 165W

> Giá bán Đèn led INEZ8 5M48-214NW150 max 165W

* Đèn led INEZ8 6M48-285NW200 max 215W

> Giá bán Đèn led INEZ8 6M48-285NW200 max 215W

* Đèn led đường phố INEZ8 4M48-171NW120 max 130W

> Giá bán Đèn led đường phố INEZ8 4M48-171NW120 max 130W

* Đèn led INEZ8 5M48-238NW167 max 180W

> Giá bán Đèn led INEZ8 5M48-238NW167 max 180W

* Đèn led INEZ8

> Giá bán Đèn led INEZ8 các loại


Đèn led đường phố | Đèn led INEZ9 | HAPULICO INDUSTRY

> Bảng giá Đèn led đường phố INEZ9

* Đèn led đường phố INEZ9 3M36-105NW75 max 85W

> Giá bán Đèn led đường phố INEZ9 3M36-105NW75 max 85W

* Đèn led đường phố INEZ9 4M36-140NW100 max 110W

> Giá bán Đèn led đường phố INEZ9 4M36-140NW100 max 110W

* Đèn led đường phố INEZ9-4M48R 135W

> Giá bán Đèn led đường phố INEZ9-4M48R 135W

* Đèn led đường phố INEZ9 5M36-175NW125 max 138W

> Giá bán Đèn led đường phố INEZ9 5M36-175NW125 max 138W

* Đèn đường phố led INEZ9-4M48R 120W

> Giá bán Đèn đường phố led INEZ9-4M48R 120W

* Đèn đường phố led INEZ9-5M48R 150W

> Giá bán Đèn đường phố led INEZ9-5M48R 150W

* Đèn đường phố led INEZ9-7M36C 175W

> Giá bán Đèn đường phố led INEZ9-7M36C 175W

* Đèn đường phố led INEZ9-6M48R 200W

> Giá bán Đèn đường phố led INEZ9-6M48R 200W

* Đèn led INEZ9

> Giá bán Đèn led INEZ9 các loại


Đèn chiếu sáng đường phố led HANNA | HAPULICO INDUSTRY.,JSC

> Bảng giá Đèn chiếu sáng đường phố led HANNA

* Đèn đường phố led HANNA 2M36-70NW50 Max57W

> Giá bán Đèn đường phố led HANNA 2M36-70NW50 Max57W

* Đèn đường phố led HANNA 2M48-93NW67 Max86W

> Giá bán Đèn đường phố led HANNA 2M48-93NW67 Max86W

* Đèn đường phố led HANNA 3M36-105NW75 Max86W

> Giá bán Đèn đường phố led HANNA 3M36-105NW75 Max86W

* Đèn đường phố led HANNA 3M48-140NW100 Max117W

> Giá bán Đèn đường phố led HANNA 3M48-140NW100 Max117W

* Đèn led HANNA 5M36-175NW125 Max141W

> Giá bán Đèn led HANNA 5M36-175NW125 Max141W

* Đèn đường phố led HANNA 4M48-186NW134 Max150W

> Giá bán Đèn đường phố led HANNA 4M48-186NW134 Max150W

* Đèn led HANNA 5M48-233NW167 Max192W

> Giá bán Đèn led HANNA 5M48-233NW167 Max192W

* Đèn led HANNA 6M36-210NW150 Max168W

> Giá bán Đèn led HANNA 6M36-210NW150 Max168W

* Đèn đường phố led HANNA 4M36-128NW100 Max117W

> Giá bán Đèn đường phố led HANNA 4M36-128NW100 Max117W

* Đèn led HANNA 6M48-279NW200 Max219W

> Giá bán Đèn led HANNA 6M48-279NW200 Max219W

* Đèn chiếu sáng đường phố led HANNA

> Giá bán Đèn chiếu sáng đường phố led HANNA các loại


Đèn đường led | Đèn led ANITA | HAPULICO INDUSTRY.,JSC

> Bảng giá Đèn đường led ANITA

* Đèn đường led ANITA78 42LED-49NW44 max 50W

> Giá bán Đèn đường led ANITA78 42LED-49NW44 max 50W

* Đèn đường led ANITA78 60LED-71NW63 max 72W

> Giá bán Đèn đường led ANITA78 60LED-71NW63 max 72W

* Đèn đường led ANITA78 84LED-99NW88 max 100W

> Giá bán Đèn đường led ANITA78 84LED-99NW88 max 100W

* Đèn đường led ANITA96 96LED-113NW100 max 115W

> Giá bán Đèn đường led ANITA96 96LED-113NW100 max 115W

* Đèn đường led ANITA96 120LED-141NW126 max 140W

> Giá bán Đèn đường led ANITA96 120LED-141NW126 max 140W

* Đèn đường led ANITA96 150LED-176NW158 max 165W

> Giá bán Đèn đường led ANITA96 150LED-176NW158 max 165W

* Đèn led ANITA

> Giá bán Đèn led ANITA các loại


Đèn đường phố led MONICA | HAPULICO INDUSTRY.,JSC

> Bảng giá Đèn đường phố led MONICA

* Đèn đường phố led MONICA47 30LED-35NW31 max36W

> Giá bán Đèn đường phố led MONICA47 30LED-35NW31 max36W

* Đèn đường phố led Monica47 40LED-47NW42 max48W

> Giá bán Đèn đường phố led Monica47 40LED-47NW42 max48W

* Đèn đường phố led Monica47 50LED-59NW52 max60W

> Giá bán Đèn đường phố led Monica47 50LED-59NW52 max60W

* Đèn đường phố led Monica64 36XTE-93NW76 max84W

> Giá bán Đèn đường phố led Monica64 36XTE-93NW76 max84W

* Đèn đường phố led Monica64 48XTE-124NW100 max110W

> Giá bán Đèn đường phố led Monica64 48XTE-124NW100 max110W

* Đèn led Monica86 4M16-154NW120 max129W

> Giá bán Đèn led Monica86 4M16-154NW120 max129W

* Đèn led Monica84 4M16-166NW134 max148W

> Giá bán Đèn led Monica84 4M16-166NW134 max148W

* Đèn led Monica84 5M16-192NW150 max163W

> Giá bán Đèn led Monica84 5M16-192NW150 max163W

* Đèn led MONICA

> Giá bán Đèn led MONICA các loại


Đèn led chiếu sáng công cộng | Đèn GRACE | HAPULICO INDUSTRY

> Bảng giá Đèn led chiếu sáng công cộng GRACE

* Đèn led công cộng GRACE42 2M48-95NW67 max75W

> Giá bán Đèn led công cộng GRACE42 2M48-95NW67 max75W

* Đèn led công cộng GRACE42 2M16-83NW67 max76W

> Giá bán Đèn led công cộng GRACE42 2M16-83NW67 max76W

* Đèn led công cộng GRACE42 3M16-124NW100 max115W

> Giá bán Đèn led công cộng GRACE42 3M16-124NW100 max115W

* Đèn led công cộng GRACE52 4M16-154NW120 max129W

> Giá bán Đèn led công cộng GRACE52 4M16-154NW120 max129W

* Đèn led công cộng GRACE52 4M16-166NW134 max148W

> Giá bán Đèn led công cộng GRACE52 4M16-166NW134 max148W

* Đèn led công cộng GRACE-240S60M5 150W

> Giá bán Đèn led công cộng GRACE-240S60M5 150W

* Đèn led công cộng GRACE60 5M16-192NW150 max163W

> Giá bán Đèn led công cộng GRACE60 5M16-192NW150 max163W

* Đèn led GRACE-336S85M7 235W

> Giá bán Đèn led GRACE-336S85M7 235W

* Đèn led công cộng GRACE85 8M16-332NW269 max285W

> Giá bán Đèn led công cộng GRACE85 8M16-332NW269 max285W

* Đèn led GRACE-432S85M9 300W

> Giá bán Đèn led GRACE-432S85M9 300W

* Đèn led GRACE

> Giá bán Đèn led GRACE các loại


Cột đèn tròn côn liền cần 6M 7M 8M 9M 10M 11M

> Bảng giá Cột đèn tròn côn liền cần

* Cột đèn tròn côn liền cần 6M TCC6

> Giá bán Cột đèn tròn côn liền cần 6M TCC6

* Cột đèn tròn côn liền cần 7M TCC7

> Giá bán Cột đèn tròn côn liền cần 7M TCC7

* Cột đèn tròn côn liền cần 8M TCC8

> Giá bán Cột đèn tròn côn liền cần 8M TCC8

* Cột đèn tròn côn liền cần 9M TCC9

> Giá bán Cột đèn tròn côn liền cần 9M TCC9

* Cột đèn tròn côn liền cần 10M TCC10

> Giá bán Cột đèn tròn côn liền cần 10M TCC10

* Cột đèn tròn côn liền cần 11M TCC11

> Giá bán Cột đèn tròn côn liền cần 11M TCC11


Cột đèn bát giác liền cần 6M 7M 8M 9M 10M 11M

> Bảng giá Cột đèn bát giác liền cần

* Cột đèn bát giác liền cần 6M BGC6

> Giá bán Cột đèn bát giác liền cần 6M BGC6

* Cột đèn bát giác liền cần 7M BGC7

> Giá bán Cột đèn bát giác liền cần 7M BGC7

* Cột đèn bát giác liền cần 8M BGC8

> Giá bán Cột đèn bát giác liền cần 8M BGC8

* Cột đèn bát giác liền cần 9M BGC9

> Giá bán Cột đèn bát giác liền cần 9M BGC9

* Cột đèn bát giác liền cần 10M BGC10

> Giá bán Cột đèn bát giác liền cần 10M BGC10

* Cột đèn bát giác liền cần 11M BGC11

> Giá bán Cột đèn bát giác liền cần 11M BGC11


ĐÈN ĐƯỜNG LED ROSA | ĐÈN ROSA LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ

> Bảng giá Đèn đường LED ROSA

* Đèn đường led ROSA 65LED-76NW55 max 60W

> Giá bán Đèn đường led ROSA 65LED-76NW55 max 60W

* Đèn đường led ROSA 90LED-105NW76 max 80W

> Giá bán Đèn đường led ROSA 90LED-105NW76 max 80W

* Đèn đường led ROSA 130LED-151NW109 max 120W

> Giá bán Đèn đường led ROSA 130LED-151NW109 max 120W

* Đèn đường led ROSA 180LED-209NW151 max 160W

> Giá bán Đèn đường led ROSA 180LED-209NW151 max 160W

* Đèn đường led ROSA 260LED-302NW218 max 240W

> Giá bán Đèn đường led ROSA 260LED-302NW218 max 240W

* Đèn đường led ROSA 310LED-360NW260 max 280W

> Giá bán Đèn đường led ROSA 310LED-360NW260 max 280W

* Đèn ROSA 360LED-418NW300 max 330W

> Giá bán Đèn ROSA 360LED-418NW300 max 330W


NEWS

TIN TỨC

* Mạ kẽm nhúng nóng là gì? Quy trình mạ kẽm cột thép chiếu sáng

* Cột Anten mỹ thuật - sinh thái

* Lịch sử ra đời cột đèn giao thông

* So sánh đèn đường led với đèn đường cao áp sodium. Chiếu sáng đường phố công cộng sẽ chuyển sang dùng LED

* Lý do đèn giao thông có ba màu xanh, đỏ, vàng

* Thông báo chuyển trụ sở

* Định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2025

* CỘT ĂNGTEN CẢNH BÁO SÓNG THẦN

* Đèn LED Sự lựa chọn của tương lai

* Đầu tư thoả đáng cho đổi mới công nghệ

* Tuyển dụng nhân viên bán hàng

* Thông báo chuyển địa chỉ văn phòng đại diện tại Hà Nội

* THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CƠ KHÍ

* THƯ MỜI HỢP TÁC KINH DOANH ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM

* Lịch sử chiếu sáng đường phố công cộng

* Bóng cao áp natri - High Pressure Sodium Lamp (HPS Lamps)

* Cột đèn kiểu bát giác liền cần

* Thông báo thay đổi mã vùng điện thoại từ đầu số 0321 sang đầu số 0221

* CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐO ÁNH SÁNG

* NHỮNG ĐẶC ĐIỂM ƯU VIỆT CỦA ĐÈN LED

* TIÊU CHUẨN ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ TCVN 7722-2-3:2007 (IEC 60598-2-3:2002)

* PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐỘ DUY TRÌ QUANG THÔNG CỦA CÁC NGUỒN SÁNG LED

* TIÊU CHUẨN ĐÈN LED TCVN 10885-2-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014)

* CẤP BẢO VỆ IP - Tiêu chuẩn Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (Mã IP)

* TCVN 7722-1 YÊU CẦU CHUNG VÀ CÁC THỬ NGHIỆM ĐÈN ĐIỆN

* MODULE LED DÙNG CHO CHIẾU SÁNG THÔNG DỤNG

* PHÉP ĐO ĐIỆN VÀ QUANG CHO CÁC SẢN PHẨM CHIẾU SÁNG RẮN

* TIÊU CHUẨN ĐÈN PHA TCVN 7722-2-5:2007 (IEC 60598-2-5:1998)

* TIÊU CHUẨN BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ (DRIVER LED) DÙNG CHO MODULE LED

* TIÊU CHUẨN LỚP PHỦ MẠ KẼM NHÚNG NÓNG TCVN 5408:2007 (ISO 01461:1999)

* CẤP BỀN BU LÔNG THEO TCVN 1916 - 1995

* CẤP BẢO VỆ IK - Tiêu chuẩn Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (Mã IK)

* QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH CHIẾU SÁNG

* Chip LED là gì? Đặc điểm cấu tạo và ứng dụng của các gói LED


Quan hệ cổ đông - HAPULICO INDUSTRY.,JSC

* Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

* Điều lệ hoạt động - Công ty cổ phần công nghiệp HAPULICO

* Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

* Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

* THÔNG TIN DOANH NGHIỆP HAPULICO INDUSTRY.,JSC

* Thông báo thay đổi tên công ty

* Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

* Thông báo phát phát hành cổ phiếu ra công chúng - 2013

* Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2010

* Thông báo chuyển văn phòng đại diện

* Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

* Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

* Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

* Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên 2017


Cột đèn trụ đèn đó đây!

* Cột đèn không tên ở khu phố West Don Lands Canada

* Cột đèn chiếu sáng kiểu 3D trên đảo St.Patrick ở Island

* Trụ đèn cao áp cũng bị say xỉn trên bến cảng Halifax Toronto!

* Cột đèn chiếu sáng cho tình yêu của đêm ở Mount Dennis Toronto

* Nghệ thuật công cộng với cột đèn cao áp tượng trưng cho tính đổi mới sáng tạo

* Cây đèn tín hiệu giao thông độc đáo ở London

* CỘT ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI


DOWNLOAD

Catalogues

* Catalog cột đèn chiếu sáng

* Catalog cột đèn nâng hạ

* Catalog đèn đường phố và đèn pha

* Catalog cột đèn sân vườn


CATALOG CHÓA ĐÈN ĐƯỜNG CAO ÁP

* Chóa đèn đường cao áp EMILY 150W 250W 400W

* Chóa đèn đường cao áp ANITA 150W 250W 400W

* Chóa đèn đường cao áp CLARE 150W 250W 400W

* Chóa đèn đường cao áp DORIS 150W 250W 400W

* Chóa đèn đường cao áp FLORA 70W 150W 250W

* Chóa đèn đường cao áp GRETA 70W 150W 250W

* Chóa đèn đường cao áp KAYLA 150W 250W 400W

* Chóa đèn cao áp MARLA 400W 250W 150W


CATALOG ĐÈN ĐƯỜNG LED

* ĐÈN ĐƯỜNG LED Model ANITA-LED Công suất 50W~190W

* ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ Model GRACE Công suất 75W~320W

* ĐÈN ĐƯỜNG LED Model ROSA Công suất 60W~330W

* ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ LED Model HANNA Công suất 50W~250W

* ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG Model INEZ9 Công suất 50W~330W

* ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ Model MONICA Công suất 60W~160W

* ĐÈN ĐƯỜNG PHỐ LED Model INEZ8 Công suất 50W~330W

* ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG HẦM Model INEZ5 Công suất 50W~330W


CATALOG ĐÈN PHA CAO ÁP

* Bộ đèn pha cao áp HAZEL 70W 150W 250W 400W

* Bộ đèn pha cao áp ZELMA 70W 150W 250W 400W

* Bộ đèn pha cao áp KENZA 1000W 2000W

* Bộ đèn pha cao áp VENUS 1000W 2000W

* Bộ đèn pha cao áp TRACY 70W 150W 250W 400W


Tài liệu tham khảo

* Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng QCVN 07-7:2016/BXD

* TIÊU CHUẨN BU LÔNG, VÍT, VÍT CẤY VÀ ĐAI ỐC - TCVN 1916 - 1995

* Tiêu chuẩn TCVN 7722-2-5 : 2007 về ĐÈN PHA

* TIÊU CHUẨN TCVN 7722-1 : 2009 VỀ ĐÈN ĐIỆN

* TIÊU CHUẨN ĐÈN ĐƯỜNG TCVN 7722-2-3 : 2007


PHOTO ALBUM

Xưởng sản xuất cột đèn chiếu sáng

* cột đèn bát giác

* cột đèn chiếu sáng

* cột đèn tròn côn

* cột thép bát giác liền cần

* kho cột đèn chiếu sáng

* cột thép tròn côn liền cần

* cột đèn chiếu sáng bát giác tròn côn

* cột đèn nâng hạ

* xưởng sản xuất cột đèn chiếu sáng


Cần kép cột bát giác

* CK-B01

* CK-B02

* CK-B03

* CK-B04

* CK-B05

* CK-B06


Đèn led chiếu sáng ngoài trời

* Đèn led ngõ xóm 30w 40w 48w DIM

* Đèn pha led 335W 350W

* Đèn pha led 280W 315W

* Đèn led đường phố


Xưởng sản xuất đèn

* đèn pha venus

* bộ điện đèn cao áp sodium

* lắp ráp đèn sân vườn

* đèn pha 250w 400w

* Kiểm tra đèn led

* Đèn pha led 430w 520w 600w 680w

* Đèn đường led 120W

* đèn đường led anita


Cần đơn cột bát giác

* CD-B01

* CD-B02

* CD-B03

* CD-B04

* CD-B05

* CD-B06


Đèn chiếu sáng đường phố led HANNA

* Đèn chiếu sáng đường phố led 65W 75W 86W

* Đèn chiếu sáng đường phố led 85W 100W 112W

* Đèn chiếu sáng đường phố led 110W 125W 140W

* Đèn chiếu sáng đường phố led

* Đèn chiếu sáng đường phố led 170W 180W 192W

* Đèn chiếu sáng đường phố led 40W 50W 60W

* Đèn chiếu sáng đường phố led model Hanna

* Đèn chiếu sáng đường phố led 150W


Cột đèn chiếu sáng kiểu liền cần

* Cột đèn bát giác côn liền cần 6M 7M 8M 9M 10M 11M

* Cột đèn tròn côn liền cần 6M 7M 8M 9M 10M 11M

* Cột đèn liền cần thân kẻ côn thẳng 6M 7M 8M 9M 10M 11M

* Cột đèn liền cần thân kẻ côn xoắn 6M 7M 8M 9M 10M 11M


Cột đèn chiếu sáng bát giác tròn côn kiểu rời cần

* Cột đèn bát giác rời cần BG-D78 6M 7M 8M 9M 10M 11M

* Cần đèn đơn lắp trên cột bát giác BG-D78

* Cần đèn kép lắp trên cột bát giác BG-D78

* Cột đèn tròn côn rời cần TC-D78 6M 7M 8M 9M 10M 11M

* Cần đèn đơn lắp trên cột tròn côn TC-D78

* Cần đèn kép lắp trên cột tròn côn TC-D78


Cột đèn cần cánh buồm

* Cột đèn tròn côn lắp cần cánh buồm đơn

* Cột đèn tròn côn lắp cần cánh buồm kép

* Cột đèn bát giác lắp cần cánh buồm đơn

* Cột đèn bát giác lắp cần cánh buồm kép


Cột đèn chiếu sáng thân kẻ thẳng xoắn kiểu rời cần

* Cột đèn rời cần thân kẻ côn xoắn 6M 7M 8M 9M 10M 11M

* Các loại cần đèn đơn lắp trên cột RX-D78

* Các loại cần đèn kép lắp trên cột RX-D78

* Cột đèn rời cần thân kẻ côn thẳng 6M 7M 8M 9M 10M 11M

* Các loại cần đèn đơn lắp trên cột RT-D78

* Các loại cần đèn kép lắp trên cột RT-D78


Đèn đường led ROSA

* Đèn đường led

* Đèn đường led 80w

* Đèn đường led 160w

* Đèn đường led 330w


Đèn pha led INEZ5 100W~1020W

* Đèn pha led 100W 115W 130W INEZ5-3M48 max 130W

* Đèn pha led 140W 150W 160W INEZ5-4M48 max 173W

* Đèn pha led 165W 180W 200W 215W INEZ5-5M48 max 215W

* Đèn pha led 200W 215W 230W 250W INEZ5-6M48 max 260W

* Đèn pha led 240W 260W 280W 300W INEZ5-7M48 max 300W

* Đèn pha led 270W 290W 300W 340W INEZ5-8M48 max 340W

* Đèn pha led 500W 540W 600W 680W INEZ5-D8M48F max 680W

* Đèn pha led 900W 960W 1000W 1020W INEZ5-T8M48R


Đèn cao áp chiếu sáng đường phố

* Bộ đèn đường cao áp sodium 150w 250w 400w EMILY

* Bộ đèn đường cao áp sodium 150w 250w 400w MARLA

* Bộ đèn đường cao áp sodium 150w 250w 400w ANITA

* Bộ đèn đường cao áp sodium 150w 250w 400w CLARE

* Bộ đèn đường cao áp sodium 150w 250w 400w DORIS

* Bộ đèn đường cao áp sodium 70w 150w 250w FLORA

* Bộ đèn đường cao áp sodium 70w 150w 250w KAYLA

* Bộ đèn đường cao áp sodium 70w 150w 250w TANYA


Đèn pha 150w 250w 400w 1000w 2000w

* Đèn pha TRACY15 70W 150W

* Đèn pha TRACY40 250W 400W

* Đèn pha HAZEL 150W 250W 400W

* Đèn pha KENZA 1000W 2000W

* Đèn pha VENUS 1000W 2000W

* Đèn pha chiếu sâu DEBRA 1000W 2000W

* Đèn pha chiếu xa BERYL 1000W

* Đèn pha sân bóng CASEY 1000W


CONTACT


Web Links

Hapulico Industry

Cột đèn chiếu sáng

Cột đèn sân vườn

Trụ đèn sân vườn

Nhà máy sản xuất Đèn đường led

Nhà máy sản xuất Đèn đường cao áp