Trụ đèn nâng hạ NH-PETAL | HAPULICO INDUSTRY JSC

Trụ đèn nâng hạ NH-PETAL

Giàn đèn pha được ngụy trang bởi các tán cong mềm mại phủ bên ngoài. Cấu trúc tổng thể cả trụ đèn tựa như một cái tàn lọng che cỡ lớn


 

Relevant Links: | litec.vn | hapulico.vn