QHCĐ


QHCĐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP HAPULICO INDUSTRY.,JSC 

(First time posted @ 08h:33, 15/04/2015    Last updated @ 08h:38, 23/09/2017)

 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 

(First time posted @ 16h:27, 25/04/2016    Last updated @ 23h:14, 06/05/2017)

 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015  

(First time posted @ 10h:59, 12/05/2015    Last updated @ 23h:14, 06/05/2017)

 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 

(First time posted @ 09h:49, 05/05/2014    Last updated @ 23h:13, 06/05/2017)

 Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 

(First time posted @ 13h:50, 05/09/2013    Last updated @ 23h:13, 06/05/2017)

 Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 

(First time posted @ 13h:53, 05/09/2013    Last updated @ 23h:13, 06/05/2017)

 Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 

(First time posted @ 13h:58, 05/09/2013    Last updated @ 23h:12, 06/05/2017)

 Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 

(First time posted @ 14h:03, 05/09/2013    Last updated @ 23h:12, 06/05/2017)

 Thông báo chuyển văn phòng đại diện 

(First time posted @ 09h:07, 30/11/2013    Last updated @ 21h:20, 14/08/2016)

 Thông báo phát phát hành cổ phiếu ra công chúng - 2013 

(First time posted @ 22h:21, 16/09/2013    Last updated @ 21h:20, 14/08/2016)

 Điều lệ hoạt động - Công ty cổ phần công nghiệp HAPULICO 

(First time posted @ 14h:52, 05/09/2013    Last updated @ 21h:20, 14/08/2016)

 Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2013  

(First time posted @ 14h:17, 05/09/2013    Last updated @ 21h:18, 14/08/2016)

Xem thêm: TIN TỨC
Thứ năm, Ngày 14/12/2017
Lượt truy cập: 328132
Sitemap Here


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HAPULICO
Địa chỉ pháp lý
Thôn Đông Khúc - Xã Vĩnh Khúc
Huyện Văn Giang - Tỉnh Hưng Yên
☏ +84 - 221 - 3997737
📠 +84 - 221 - 3997738
Mã số thuế: 0100382419
Văn phòng đại diện tại Tp. Hà Nội
Tầng18 Center Building (HAPULICO Complex)
Ngụy Như Kon Tum - Phường Thanh Xuân Trung
Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội
☏ +84 - 24 - 62759696
📠 + 84 - 24 - 63279696
Địa chỉ nhà máy
ĐT200, Phố Nối A, TT. Bần Yên Nhân
Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên
(ĐT.376, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên)
☏ +84 - 221 - 3980906
☏ +84 - 221 - 3788136